Връзка с нас

Производствена база и централен офис: 
Разград, Западна Индустриална Зона

e-mail: miziaglass@gmail.com
Склад и търговски офис:

Гр. София, р-н Люлин, ул. Г. Караславов № 13-15

Обработка на стъкла:

 e-mail: miziaglas@gmail.com

 

Търговия на едро:

e-mail: miziaglass.mg@gmail.com

Чувствайте се свободни да ни изпращате запитвания, оферти или въпроси.

Mizia Glass

Production facilities and central office: 
Razgrad, West Industrial zone.

Contact Us

Storehouse and Commercial Office
Sofia, Liulin, G. Karaslavov Street No. 13-15

Contact Us

The Art of Glass

All rights reserved @ 2021 Mizia Glass Ltd.

Mizia Glass Ltd.™