top of page

Одобрени и изпълнени проекти

"Мизия Глас ЕООД" работи съвместно с европейските фондове за развитие, за да е винаги в крачка с модерните начини на производство

Съфинансиране на WMS (02.06.2023)

Одобрен проект за съфинансиране с цел въвеждане на модерна система за управление на складово стопанство

COVID-19 подкрепа за средни предприятия (01.02.2021)

Изпълнен проект за безвъзмездна финансова помощ, с цел преодоляване на последиците от пандемията COVID-19

COVID19 support site_edited.jpg
bottom of page