top of page
Modern Architecture

Нашите проекти

Разгледайте най-скорошните разработки и проекти, поети от нашата фирма

Project site overview

Инвестиционно намерение - Нови складове

Project site front

Уведомяваме общността, че фирма „Мизия Глас“ ЕООД има следното инвестиционно намерение: Изграждане на "ТИР паркинг, складове с административно - битова част, изгребна яма и трафопост" в ПИ 49388.7.22 и ПИ 49388.7.45 в землището на с. Мусачево, м. "Чойна", общ. Елин Пелин. Информацията за инвестиционното намерение е достъпна в офиса на Възложителя – адрес гр Разград, ул. „Балчик“ № 13.

Проверявайте тази страница редовно, за да сте информирани за нашите дейности!  

bottom of page